Aantal werkwoord vormen: 53
Gebiedende wijs en deelwoorden
Presens particip camouflerande
Presens particip camouflerat
Presens particip camouflerad
Soort jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens camouflerar camouflerar camouflerar camouflerar camouflerar camouflerar
Preteritum camouflerade camouflerade camouflerade camouflerade camouflerade camouflerade
Futurum ska camouflera ska camouflera ska camouflera ska camouflera ska camouflera ska camouflera
Konditionalis I skulle camouflera skulle camouflera skulle camouflera skulle camouflera skulle camouflera skulle camouflera
Perfekt har camouflerat har camouflerat har camouflerat har camouflerat har camouflerat har camouflerat
Pluskvamperfekt hade camouflerat hade camouflerat hade camouflerat hade camouflerat hade camouflerat hade camouflerat
Futurum exaktum ska ha camouflerat ska ha camouflerat ska ha camouflerat ska ha camouflerat ska ha camouflerat ska ha camouflerat
Konditionalis II skulle ha camouflerat skulle ha camouflerat skulle ha camouflerat skulle ha camouflerat skulle ha camouflerat skulle ha camouflerat
Imperativ - camouflera - - camouflera -

Vervoegde woorden voor en na camouflera

« camouflera »