Aantal werkwoord vormen: 53
Gebiedende wijs en deelwoorden
Presens particip månlandande
Presens particip månlandat
Presens particip månlandad
Soort jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens månlandar månlandar månlandar månlandar månlandar månlandar
Preteritum månlandade månlandade månlandade månlandade månlandade månlandade
Futurum ska månlanda ska månlanda ska månlanda ska månlanda ska månlanda ska månlanda
Konditionalis I skulle månlanda skulle månlanda skulle månlanda skulle månlanda skulle månlanda skulle månlanda
Perfekt har månlandat har månlandat har månlandat har månlandat har månlandat har månlandat
Pluskvamperfekt hade månlandat hade månlandat hade månlandat hade månlandat hade månlandat hade månlandat
Futurum exaktum ska ha månlandat ska ha månlandat ska ha månlandat ska ha månlandat ska ha månlandat ska ha månlandat
Konditionalis II skulle ha månlandat skulle ha månlandat skulle ha månlandat skulle ha månlandat skulle ha månlandat skulle ha månlandat
Imperativ - månlanda - - månlanda -

Vervoegde woorden voor en na månlanda

« månlanda »