Aantal werkwoord vormen: 53
Gebiedende wijs en deelwoorden
Presens particip ytbefordrande
Presens particip ytbefordrat
Presens particip ytbefordrad
Soort jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens ytbefordrar ytbefordrar ytbefordrar ytbefordrar ytbefordrar ytbefordrar
Preteritum ytbefordrade ytbefordrade ytbefordrade ytbefordrade ytbefordrade ytbefordrade
Futurum ska ytbefordra ska ytbefordra ska ytbefordra ska ytbefordra ska ytbefordra ska ytbefordra
Konditionalis I skulle ytbefordra skulle ytbefordra skulle ytbefordra skulle ytbefordra skulle ytbefordra skulle ytbefordra
Perfekt har ytbefordrat har ytbefordrat har ytbefordrat har ytbefordrat har ytbefordrat har ytbefordrat
Pluskvamperfekt hade ytbefordrat hade ytbefordrat hade ytbefordrat hade ytbefordrat hade ytbefordrat hade ytbefordrat
Futurum exaktum ska ha ytbefordrat ska ha ytbefordrat ska ha ytbefordrat ska ha ytbefordrat ska ha ytbefordrat ska ha ytbefordrat
Konditionalis II skulle ha ytbefordrat skulle ha ytbefordrat skulle ha ytbefordrat skulle ha ytbefordrat skulle ha ytbefordrat skulle ha ytbefordrat
Imperativ - ytbefordra - - ytbefordra -

Vervoegde woorden voor en na ytbefordra

« ytbefordra »